Propozície

Pokyny a základné informácie.

Hlavný organizátor:

Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
Obecný úrad Topoľčianky,
občianske združenie Obehni Slovensko

Usporiadatelia:
Jana Mária Obernauer
Emília Kovácsová
Eduard Kovács
Jozef Barát

Miesto a dátum konania:
Zámocky park Topoľčianky, sobota 17.november 2018 o 10:30 hod.

Disciplína:
8 km beh zámockým parkom a lesoparkom v Topoľčiankach, asfaltové a lesné cesty

16 km beh zámockým parkom a lesoparkom v Topoľčiankach, turistické lesné trasy v okolí zrúcaniny hradu Hrušov

Prezentácia účastníkov:
17.11.2018 od 8:00 hod. do 10:00 hod. areál parku pred Zámkom Topoľčianky v blízkosti ŠTARTU a CIEĽA oboch bežeckých pretekov.
GPS: 48.420680, 18.412505

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:
8:00 – 10:00 hod. Prezentácia bežcov
10:15 Rozvička (Shaggy DANUBE RUNNERS)
10:30 hod. Štart 16 km behu
10:40 hod. Štart 8 km behu
12:45 hod. Vyhodnotenie výsledkov (Zámok Topoľčianky)
11:00 do 16:00 hod. Občerstvenie v areáli štadiónu TATRAN Topoľčianky. Guláš a Zeleninová polievka.
13:15 do 19:00 hod. Neriadená degustácia mladých vín vo Vinárskych závodov Château Topoľčianky, prehliadka priestorov.
14:30 TOMBOLA vo Vinárskych závodoch Château Topoľčianky

Technické zázemie:
šatne a úschovňa v priestoroch štadióna FC Tatran Topoľčianky.
GPS: 48.422047, 18.417751
Usporiadateľ neručíza veci uložené v šatniach a v úschovni.

Účastnícky limit: 500 bežcov
Časový limit: 2 hodiny
Kategórie:
16 km trasa : muži – bez rozdielu veku, ženy – bez rozdielu veku;
8 km trasa: muži – bez rozdielu veku, ženy – bez rozdielu veku

Štartovné: 20 € do 14.10.2018, 22 € od 15.10.2018

Štartovný balíček obsahuje:
– štartovné číslo, čip na meranie času
– občerstvenie na trase a v cieli behu
– účastnícku medailu a malé prekvapenie pre každého bežca v cieli
– kupón na občerstvenie pred degustáciou
– vínny pas na degustáciu mladých vín a prehliadku areálu VZ Château Topoľčianky
– voucher na kúpu vína v hodnote 1 €

Ubytovanie:
Turistická ubytovňa štadión TATRAN Topoľčianky
https://www.topolcianky.sk/obec-1/sportovy-areal-tatran/

Prihlasovanie, registrácia bežcov:
– online na stránke podujatia www.winerun.sk/chateaurun
– bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení štartovného poplatku na účet organizátora behu. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia
– Po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdržíte informačný mail s potrebnými údajmi k ukončeniu registrácie.
– registrácia v deň podujatia nie je možná!

Platba štartovného:
Číslo účtu: SK6383300000002501413910

Pri platbe poprosíme do poznámky uviesť meno bežca a k platbe priradiť vygenerovaný VS, ďakujeme. Po pripísaní úhrady na účet bude zaktualizovaný zoznam bežcov, ktorí uhradili štartovné.

Oznámenie neúčasti :
zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 10.11.2018 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

Výmena bežca:
V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne na info@winerun.sk najneskôr do 14.11.2018.
Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná. Úkon preregistrácie je spoplatnený sumou 5€.

Meranie časov a výsledky:
Meranie zabezpečuje VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke na web stránke podujatia. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Odmeny:
V každej kategórií prví 3 bežci dostanú vecné dary od sponzorov podujatia.

Poistenie:
Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.
Zdravotná a záchranná služba: bude zaistená na trati behu a v priestore štartu a cieľa.

Upozornenia pre pretekárov:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov.

* Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciach. V prípade nepriaznivého počasia, ktoré by malo vplyv na povrch bežeckej trasy, si organizátor vyhradzuje právo zmeny trasy.

InformÁcia o ochrane osobnÝch Údajov – CHR2018

Partneri podujatia:
Vinárske závody Château Topoľčianky
Národný Žrebčín Topoľčianky
Lesy SR, OZ Topoľčianky
Obecný úrad Topoľčianky
Zámok Topoľčianky