Propozície

Chateaurun Topoľčianky 2019

Pokyny a základné informácie:

Hlavný organizátor:
Vinárske závody  Château Topoľčianky s.r.o.
Obecný úrad Topoľčianky
OZ Obehni Slovensko Bratislava

Usporiadatelia:
Jana Mária Obernauer
Juraj Ždiňák
Jozef Barát

Miesto a dátum konania:
Zámocký park Topoľčianky,  sobota  16.november 2019 o 10:30 hod.

Disciplína:
8 km
beh zámockým parkom a lesoparkom v Topoľčiankach, asfaltové a lesné cesty
16 km beh zámockým parkom a lesoparkom v Topoľčiankach, turistické lesné trasy v okolí zrúcaniny hradu Hrušov

Prezentácia:
16.11.2019 od 8:00 hod. do 10:00 hod. zámocký park Topoľčianky

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

8:00 – 10:00 hod   Prezentácia bežcov
10:30 hod               Štart 16 km behu
10:45 hod               Štart 8 km behu
13:00 hod               Vyhodnotenie výsledkov nádvorie VZ Château Topoľčianky
12:00 – 13:00          Občerstvenie areál VZ Château Topoľčianky
14:30 – 15:00          TOMBOLA

13:00 do 19:00      Neriadená degustácia mladých vín vo Vinárskych závodov Château Topoľčianky, prehliadka priestorov

Technické zázemie:
šatne a úschovňa v priestoroch v areály štartu

Účastnícky limit: 600 bežcov

Časový limit: 2 hodiny

Kategórie:

16 km trasa:
muži – do 40 rokov, od 41 – 50 rokov, nad 50 rokov
ženy  – do 40 rokov, od 41 – 50 rokov, nad 50 rokov

8 km trasa:
muži – do 40 rokov, od 41 – 50 rokov, nad 50 rokov
ženy  – do 40 rokov, od 41 – 50 rokov, nad 50 rokov

Štartovné:   22 €  do 19.9.2019, 25 € od 20.9.2019

Štartovný balíček obsahuje:

– štartovné číslo, čip na meranie času
– občerstvenie na trase a v cieli behu
– účastnícku medailu
– pohár na víno s logom podujatia
– malé prekvapenie pre každého bežca v cieli
– kupón na občerstvenie pred degustáciou
– vínny pas na degustáciu mladých vín a prehliadku areálu VZ Château Topoľčianky
– voucher v hodnote 1 € na kúpu vína v podnikovej predajni VZ Château Topoľčianky

Ubytovanie:

Turistická ubytovňa štadión TATRAN Topoľčianky
https://www.topolcianky.sk/obec-1/sportovy-areal-tatran/

Prihlasovanie, registrácia bežcov:

– online na stránke podujatia www.winerun.sk/chateaurun

– bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení  štartovného poplatku na účet organizátora behu. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia

– Po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdržíte informačný mail s potrebnými údajmi k ukončeniu registrácie.

– registrácia v deň podujatia nie je možná!

 Platba štartovného:

Číslo účtu: SK6383300000002501413910

Pri platbe poprosíme do poznámky uviesť meno bežca + zadať vygenerovaný variabilný symbol, ďakujeme. Po pripísaní úhrady na účet bude zaktualizovaný zoznam bežcov, ktorí uhradili štartovné.

Oznámenie neúčasti :

zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 11.11.2019 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

Výmena bežca:

V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne na info@winerun.sk najneskôr do 31.10.2019. Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná. Úkon preregistrácie (zmena bežca alebo trasy) je možná za poplatok 5 EUR. Požadovaná zmena bude vykonaná po prevode manipulačného poplatku na bankový účet organizátora.

 Meranie časov a výsledky:

Meranie zabezpečuje VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke na web stránke podujatia. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Odmeny:

V každej kategórií prví 3 bežci dostanú vecné dary od sponzorov podujatia

Poistenie:

Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Zdravotná a záchranná služba: bude zaistená na trati behu a v priestore štartu a cieľa.

Upozornenia pre pretekárov:

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

 * Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciach. V prípade nepriaznivého počasia, ktoré by malo vplyv na povrch bežeckej trasy, si organizátor vyhradzuje právo zmeny trasy.

Partneri podujatia:

Vinárske závody Château Topoľčianky
Národný Žrebčín Topoľčianky
Lesy SR, OZ Topoľčianky
Obecný úrad Topoľčianky
Zámok Topoľčianky
COOP Jednota