Propozície

Propozície ChateauRUN Topoľčianky 2023

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor:
Vinárske závody  Château Topoľčianky s.r.o.
Obecný úrad Topoľčianky
OZ Obehni Slovensko Bratislava

Usporiadatelia:
Jana Mária Obernauer
Juraj Ždiňák
Jozef Barát

Miesto a dátum konania:
Zámocký park Topoľčianky,  sobota  18.november 2023 o 10:30 hod.

Disciplína:
zážitkový rekreačný beh v zámockom parku a lesoparku v Topoľčiankach na trasách:

8 km beh zámockým parkom a lesoparkom v Topoľčiankach, asfaltové a lesné cesty
16 km beh zámockým parkom a lesoparkom v Topoľčiankach, turistické lesné trasy v okolí zrúcaniny hradu Hrušov
Mapa:

Trasy behov: 
8 km: https://sk.mapy.cz/s/fejagusoca

Trasa ChateauRUN 2022 8km

16 km: https://sk.mapy.cz/s/monukofano

Trasa ChateauRUN 2022 16km

Prezentácia:
17.11.2023 od 17:00 hod do 21:00 hod Štadión TATRAN Topoľčianky
18.11.2023 od 8:00 hod do 10:00 hod zámocky park Topoľčianky

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:
8:00 – 10:00 hod Prezentácia bežcov
10:30 hod  Štart 16 km behu
10:45 hod  Štart 8 km behu
12:00 – 14:00 Občerstvenie areál VZ Château Topoľčianky
14:00 hod  Vyhodnotenie výsledkov nádvorie VZ Château Topoľčianky
14:30 – 15:00 TOMBOLA o krásne ceny
13:00 do 19:00 Neriadená degustácia mladých vín vo Vinárskych závodov Château Topoľčianky, prehliadka priestorov.

Technické zázemie:
šatne a úschovňa v priestoroch v areály štartu

Účastnícky limit: 600 bežcov
Časový limit: 2 hodiny

Kategórie: 
16 km trasa:
muži – do 39 rokov, od 40 – 49 rokov, nad 50 rokov
ženy – do 39 rokov, od 40 – 49 rokov, nad 50 rokov
8 km trasa:
muži – do 39 rokov, od 40 – 49 rokov, nad 50 rokov
ženy – do 39 rokov, od 40 – 49 rokov, nad 50 rokov

Štartovné: 
31 € do 14.10.2023
35 € od 15.10.2023

Registrácia a úhrada štartovného online cez:
https://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=2633

Registrácia a platba štartovného na mieste v deň podujatia nie je možná.
Neuhradené registrácie budú po 14. dňoch zrušené a ponúknuté ďalším
záujemcom.

Držitelia víťazných voucherov a preneseného štartovného z roku 2022 si
môžu uplatniť prednostnú registráciu zaslaním svojich registračných údajov
na e-mail: info@winerun.sk .

Štartovný balíček obsahuje:

 • štartovné číslo, čip na meranie času
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške
 • občerstvenie na trase a v cieli behu
 • účastnícku medailu po dobehu a malé prekvapenie pre každého bežca
  v cieli
 • kupón na občerstvenie pred degustáciou
 • vínny pas a degustačný set na degustáciu mladých vín a prehliadku
 • areálu VZ Château Topoľčianky
 • voucher na kúpu vína v hodnote 1 €
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni
 • fotografie a diplom k stiahnutiu zdarma

Možnosti ubytovania:

Turistická ubytovňa štadión TATRAN Topoľčianky
https://www.topolcianky.sk/obec-1/sportovy-areal-tatran/
telefón pre rezervácie: +421 911 37 44 99
e-mail pre rezervácie: tatran@topolcianky.sk

Hotel Zámok Topoľčianky
https://www.zamok-topolcianky.sk/main.php?menu=2&lang=sk
telefón pre rezervácie: +421 905 548 027
e-mail pre rezervácie: zamok@zamoktopolcianky.sk

Prihlasovanie, registrácia bežcov:

 • online na stránke podujatia www.winerun.sk/chateaurun
 • bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení štartovného poplatku na účet organizátora behu. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia.
 • V prípade neuhradenia štartovného poplatku do stanoveného termínu, si organizátor vyhradzuje právo Vašu nekompletnú registráciu stornovať.
 • Po pripísaní úhrady na účet, alebo po uskutočnení platby kartou bude zaktualizovaný zoznam bežcov, ktorí uhradili štartovné.

Oznámenie neúčasti :

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 6.11.2023 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. Oznámenie o neúčasti je potrebné vykonať zaslaním emailu na adresu info@winerun.sk .

Výmena bežca:
V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne na info@winerun.sk/chateaurun  najneskôr do 15.11.2023. Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o
novom účastníkovi. Štartový balík preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie
je preregistrácia možná.

Úkon preregistrácie (zmena bežca alebo trasy) je možná za poplatok 5 EUR. Požadovaná zmena bude vykonaná po prevode manipulačného poplatku na bankový účet organizátora:

SK6383300000002501413910.

Meranie časov a výsledky:
Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť
štartového čísla a bude odovzdaní na prezentácii spolu so samotným
štartovým číslom. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení
podujatia na stránke www.sportsofttiming.sk na web stránke podujatia.
Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času
(čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Odmeny:
V každej kategórií prví 3 bežci dostanú vecné dary od sponzorov podujatia.

Poistenie:
Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Zdravotná a záchranná služba:

bude zaistená na trati behu a v priestore štartu a cieľa.

Upozornenia pre pretekárov:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov
pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Partneri podujatia:

Za materiálnu a organizačnú podporu podujatia ďakujeme:
Vinárske závody Château Topoľčianky
Národný Žrebčín Topoľčianky
Lesy SR, OZ Topoľčianky
Obecný úrad Topoľčianky
Základná škola Topoľčianky
Štadión TATRAN Topoľčianky
Zámok Topoľčianky

Kontaktné údaje:
OZ Obehni Slovensko
Tel: 0903 263 390
Email: info@winerun.sk