Propozície

Propozície ChateauRUN Topoľčianky 2022

Pokyny a základné informácie:

Hlavný organizátor:
Vinárske závody  Château Topoľčianky s.r.o.
Obecný úrad Topoľčianky
OZ Obehni Slovensko Bratislava

Usporiadatelia:
Jana Mária Obernauer
Juraj Ždiňák
Jozef Barát

Miesto a dátum konania:
Zámocký park Topoľčianky,  sobota  19.november 2022 o 10:30 hod.

Disciplína:
zážitkový rekreačný beh v zámockom parku a lesoparku v Topoľčiankach na trasách:
8 km beh zámockým parkom a lesoparkom v Topoľčiankach, asfaltové a lesné cesty
16 km beh zámockým parkom a lesoparkom v Topoľčiankach, turistické lesné trasy v okolí zrúcaniny hradu Hrušov

Mapa:

Stiahnite si mapu

Trasy behov: 
8 km: https://sk.mapy.cz/s/hajuraveha

Trasa ChateauRUN 2022 8km

16 km: https://sk.mapy.cz/s/funocufute

Trasa ChateauRUN 2022 16km

Prezentácia:
18.11.2022 od 15:00 hod do 22:00 hod Štadión TATRAN Topoľčianky
19.19.11.2022 od 8:00 hod do 10:00 hod zámocky park Topoľčianky

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:
8:00 – 10:00 hod  Prezentácia bežcov
10:30 hod               Štart 16 km behu
10:45 hod               Štart 8 km behu
13:00 hod               Vyhodnotenie výsledkov nádvorie VZ Château Topoľčianky
12:00 – 13:00         Občerstvenie areál VZ Château Topoľčianky
14:00 – 15:00         TOMBOLA
13:00 do 19:00      Neriadená degustácia mladých vín vo Vinárskych závodov Château Topoľčianky, prehliadka priestorov

Technické zázemie:
šatne a úschovňa v priestoroch v areály štartu

Účastnícky limit: 600 bežcov

Časový limit: 2 hodiny

Kategórie:

16 km trasa:          

muži – do 39 rokov, od 40 – 49 rokov, nad 50 rokov

ženy  – do 39 rokov, od 40 – 49 rokov, nad 50 rokov

8 km trasa:

muži – do 39 rokov, od 40 – 49 rokov, nad 50 rokov

ženy  – do 39 rokov, od 40 – 49 rokov, nad 50 rokov

Štartovné:

31 €  do   14.10.2022

33 €  od   15.10.2022

Registrácia a úhrada štartovného online cez:

https://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=2633

Registrácia a platba štartovného na mieste v deň podujatia nie je možná.

Neuhradené registrácie budú po 14. dňoch zrušené a ponúknuté ďalším záujemcom.

Štartovný balíček obsahuje:

 • štartovné číslo, čip na meranie času
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške
 • občerstvenie na trase a v cieli behu
 • účastnícku medailu a malé prekvapenie pre každého bežca v cieli
 • kupón na občerstvenie pred degustáciou
 • vínny pas a degustačný set na degustáciu mladých vín a prehliadku areálu VZ Château Topoľčianky
 • voucher na kúpu vína v hodnote 1 €
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni
 • fotografie a diplom k stiahnutiu zdarma

Držitelia víťazných voucherov a preneseného štartovného z roku 2019 si môžu uplatniť prednostnú registráciu zaslaním svojich registračných údajov na e-mail: info@winerun.sk a majú nárok na 50% zľavu z aktuálneho štartovného.

Štartovný balíček obsahuje:

– štartovné číslo, čip na meranie času
– občerstvenie na trase a v cieli behu
– účastnícku medailu
– pohár na víno s logom podujatia
– malé prekvapenie pre každého bežca v cieli
– kupón na občerstvenie pred degustáciou
– vínny pas na degustáciu mladých vín a prehliadku areálu VZ Château Topoľčianky
– voucher v hodnote 1 € na kúpu vína v podnikovej predajni VZ Château Topoľčianky

Možnosti ubytovania:

Turistická ubytovňa štadión TATRAN Topoľčianky

https://www.topolcianky.sk/obec-1/sportovy-areal-tatran/

telefón pre rezervácie: +421 911 37 44 99

e-mail pre rezervácie: tatran@topolcianky.sk

Prihlasovanie, registrácia bežcov:

 • online na stránke podujatia winerun.sk/chateaurun
 • bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení  štartovného poplatku na účet organizátora behu. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia.
 • V prípade neuhradenia štartovného poplatku do stanoveného termínu, si organizátor vyhradzuje právo Vašu nekompletnú registráciu stornovať.
 • Po pripísaní úhrady na účet, alebo po uskutočnení platby kartou bude zaktualizovaný zoznam bežcov, ktorí uhradili štartovné.

 

Oznámenie neúčasti :

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 6.11.2022 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. Oznámenie o neúčasti je potrebné vykonať zaslaním emailu na adresu info@winerun.sk.

 

Výmena bežca:

V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne na info@winerun.sk/chateaurun  najneskôr do 15.11.2022. Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi.

Štartový balík preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Úkon preregistrácie (zmena bežca alebo trasy) je možná za poplatok 5 EUR. Požadovaná zmena bude vykonaná po prevode manipulačného poplatku na bankový účet organizátora: SK6383300000002501413910.

 

Meranie časov a výsledky:

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a bude odovzdaní na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke www.sportsofttiming.sk na web stránke podujatia. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

 

Odmeny:

V každej kategórií prví 3 bežci dostanú vecné dary od sponzorov podujatia.

 

Poistenie:

Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

 

Zdravotná a záchranná služba: bude zaistená na trati behu a v priestore štartu a cieľa.

 

Opatrenia COVID-19:

V prípade, že aktuálne vyhlásená mimoriadna situácia spojená so šírením ochorenia Covid-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva môže byť účasť pretekárov a sprievodcov na podujatí upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

Pokiaľ si to bude vyžadovať aktuálne pravidlá a hygienické opatrenia, na štart budú bežci nastupovať s prekrytými hornými dýchacími cestami. Bežať budú môcť už bez rúška.

 

Upozornenia pre pretekárov:

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu.

Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (Zákon číslo 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Partneri podujatia:

Za materiálnu a organizačnú podporu podujatia ďakujeme:

Vinárske závody Château Topoľčianky

Národný Žrebčín Topoľčianky

Lesy SR, OZ Topoľčianky

Obecný úrad Topoľčianky

Základná škola Topoľčianky

Štadión TATRAN Topoľčianky

Zámok Topoľčianky

Kontaktné údaje:

OZ Obehni Slovensko

Tel: 0903 263 390

Email: info@winerun.sk